Beleef de geschiedenis bij museum Smedekinck room Plan uw bezoek

Er kunnen in overleg verschillende thema’s nader uitgewerkt worden.

Aanbod les in circuitvorm

Omdat het in en om het museum beter is met kleine groepjes per onderdeel te werken, wordt bijna standaard in circuitvorm gewerkt en komen meerdere onderdelen passend bij het thema aan bod.

Het is ook mogelijk om een les in circuitvorm in overleg samen te stellen met andere elementen uit het museum b.v. keus uit de uitgebeelde oude beroepen in de schure of hoe vroeger de was werd gedaan om maar een paar zaken te noemen.

Verdere info die van belang is

Het geven van de lessen in circuitvorm vereist wel de inzet van een heel aantal vrijwilligers om zo'n les goed te laten  verlopen en dus een behoorlijke organisatie voorafgaand aan de les. Dat is de reden dat een termijn van minimaal drie weken tussen de aanvraag en de daadwerkelijke uitvoering van de les nodig is.
Overleg met de leden van de educatiecommissie van museum Smedekinck over wat op uw school ingepast zou kunnen worden is altijd mogelijk. 
De kosten voor het volgen van een les zijn € 2,- per kind voor zowel op school als in het museum.

 

Voor nadere informatie, overleg en/of aanmelding voor project of eenmalige ondersteunende les kunt u bellen naar het algemene nummer van Museum Smedekinck: tel. : 0314-620664.
Is het museum gesloten en krijgt u de telefoonbeantwoorder dan kunt u inspreken. U wordt dan terug gebeld.
Maakt u gebruik van e-mail dan is het volgende adres handig om te gebruiken: info(at)museumsmedekinck.nl.
Intern wordt er voor gezorgd dat de coördinator van de werkgroep educatie zo snel mogelijk contact met u opneemt.

arrow_upward Reset