Um Zellem 3e editie

Beleef de geschiedenis bij museum Smedekinck room Plan uw bezoek

2020-03-UZ cover.pngOp 28 augustus de derde uitgave van “Um Zellem” verschenen, het tijdschrift van Oudheidkundige Vereniging Salehem. De redactie is er in geslaagd weer een boeiend, 32 pagina’s tellend boekje vol historische verhalen, verenigingsnieuws van Salehem en Museum Smedekinck en meer samen te stellen.

Dat de kermis een onuitroeibaar fenomeen is, wordt duidelijk uit één van de artikelen in “Um Zellem”. In het verleden stond het voortbestaan van de Zelhemse kermis namelijk al eens ter discussie, vanwege vermeende losbandigheid (!), die sommige gemeenteraadsleden een doorn in het oog was. Maar pogingen om het volksfeest te verbieden hebben nooit resultaat gehad. Andere artikelen gaan over de “levendige” afdeling Zelhem van de

Bijzondere Vrijwillige Landstorm (een uit burgers bestaand leger) en over het Wolfersveen, vroeger een vrijwel onbegaanbare, maar vanwege de turf toch heel interessante woestenij. Het artikel “Van Kruuspolka tot Drikusman” beschrijft de historie van de folkloristische dansgroep Wi’j eren ’t Olde, die dit jaar 65 jaar bestaat. In de rubriek “Uit de kranten van 75 jaar geleden” deze keer aandacht voor het Achterhoeks Nieuwsblad, een uitgave van de Zelhemse drukker Hendrik Jan Remmelink. In “Toen en nu” staat de Dorpsstraat in Halle – in vroeger tijden beter bekend als Heelweg – centraal. Sommige aan de Dorpsstraat gelegen panden hebben de jaren vrijwel onveranderd doorstaan.

Het dialectverhaal gaat over Stefken van ’t Broekhuus, die als kind wordt ontvoerd, maar bij toeval toch zijn oude moeder weer treft. Marian Oosterink maakte het gedicht “Ait vedan”, met “de wederopbouw na de oorlog” als thema. Leden van Salehem ontvangen “Um Zellem” rond 28 augustus in de brievenbus. Voor niet-leden is het blad vanaf die datum voor 5 euro verkrijgbaar bij de Read Shop en Museum Smedekinck in Zelhem.

arrow_upward Reset