Um Zellem nummer 5 - 2021

Beleef de geschiedenis bij museum Smedekinck room Plan uw bezoek

2021-05-UZ_Cover_LQ.jpgOp 27 februari 2021 is de vijfde uitgave van “Um Zellem” verschenen, het tijdschrift van Oudheidkundige Vereniging Salehem in samenwerking met museum Smedekinck. Bij leden van Salehem wordt het blad thuisbezorgd. Niet-leden kunnen Um Zellem voor 5 euro bestellen bij de Read Shop (0314-200203) en via www.salehem.nl.

In Um Zellem nr. 5 staan, naast verenigingsnieuws van Salehem en Museum Smedekinck, weer een aantal boeiende historische verhalen. Zo heeft de Groninger Arno Overmars zich in de historie van het Zelhemse horecabedrijf Het Witte Paard verdiept. Hij vertelt in Um Zellem over 270 jaar horeca-activiteiten. Overmars is nazaat van logementhouder en veearts Hendrik Praastink, zijn oma is op Het Witte Paard geboren. 

Verder in Um Zellem een artikel van Bennie Eenink die in de Kampioen, het ledenblad van de ANWB, een verslag tegenkwam van een echtpaar uit Den Haag, dat in 1913 de vakantie in Zelhem doorbracht. De man had er aanvankelijk “maar half zin in”, omdat Zelhem in zijn ogen aan de rand van de wereld lag.

Sikke Postma doet verslag van zijn speurtocht naar de alleroudste pastorie in Zelhem. Na het doorpluizen van vele oude akten komt hij tot de conclusie dat deze aan de huidige Burg. Rijpstrastraat moet hebben gelegen, “42 voeten” vanaf de kerk. 

Fennie de Gelder schreef het dialectverhaal. Het gaat over de avonturen van Smoks Hanne en de Boelekeerl en wat de verdwenen haan van de kerk ermee te maken heeft.

Het gedicht “Vliege, vliege, ak ow kriege …“ is ook in dialect en geschreven door Jan Willem uut ’t Goor, de opa van Hans Keuper van Boh Foi Toch. In de rubriek “Toen en nu” staat het oude stationsgebouw (nu o.a. zwembad en Theater de Brink) centraal. De zussen Gerda en Marijke Reuterink, tenslotte, vertellen over hun jeugd op boerderij Smeitink, het tegenwoordige Museum Smedekinck.

Op de foto: Het Witte Paard aan de Markt ca. 1915, collectie Arno Overmars. Deze foto is ook opgenomen in de Fototegelroute Zelhem (tegel 5).

UZ5MarktpleinZelhem.jpg

 

 

 

 

arrow_upward Reset