Privacyverklaring

Beleef de geschiedenis bij museum Smedekinck room Plan uw bezoek

Persoonsgegevens vrijwilligers bij museum Smedekinck

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van kracht is, treft u hierbij informatie over uw verwerkte persoonsgegevens als vrijwilliger bij Stichting Museum Smedekinck.

Het bestuur van Stichting Museum Smedekinck verwerkt uw gewone persoonsgegevens ten behoeve van de vrijwilligersadministratie, nieuwsbrieven, mailing inzake evenementen en fondsenwerving.

De persoonsgegevens worden via het aanmeldformulier op de website of schriftelijk door u verstrekt of worden verstrekt via Oudheidkundige Vereniging Salehem. Deze gegevens zijn: heer, mevrouw, voorletters, roepnaam, achternaam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer.

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens via onze website verloopt via een beveiligde verbinding (u kunt dit zien aan een groen slotje voor het webadres, beveiligd). Op deze wijze is het vrijwel onmogelijk voor kwaadwillenden om uw gegevens tijdens verzending te onderscheppen.

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig schriftelijk en digitaal bewaard door het secretariaat van de Stichting Museum Smedekinck ten behoeve van de vrijwilligersadministratie, waaronder de financiële administratie. Zolang u vrijwilliger bent blijven deze gegevens bewaard bij het secretariaat. Als een lidmaatschap wordt opgeheven dan worden deze gegevens gearchiveerd. Uw persoonsgegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

U heeft volgens de AVG een aantal rechten:

  • Het recht op dataportabiliteit (het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan een ander).
  • Het recht op vergetelheid (het recht om 'vergeten' te worden).
  • Recht op inzage (uw recht om uw verwerkte persoonsgegevens in te zien).
  • Recht op rectificatie en aanvulling (het recht om uw verwerkte persoonsgegevens te wijzigen).
  • Het recht op beperking van de verwerking (het recht om minder gegevens te laten verwerken).
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Dit recht lijkt niet van toepassing voor Stichting Museum Smedekinck omdat geen geautomatiseerde besluitvorming plaatsvindt en geen profileringen gemaakt worden volgens AVG).
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Indien u gebruik wilt maken van een bovengenoemd recht dan kunt u dat bij het secretariaat kenbaar maken. Het secretariaat zal u binnen 2 maanden hierover berichten.

Op de website van Autoriteit Persoonsgegevens kunt u ook informatie over de AVG vinden.

Mocht u nog vragen hierover hebben dan kunt u zich wenden tot één van de bestuursleden.

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen kunnen leiden tot wijzigingen in de privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 mei 2020. 

Naar bovenkant pagina Vergroot lettertype Verklein lettertype Originele tekstgrootteReset