Beleef de geschiedenis bij museum Smedekinck room Plan uw bezoek

Het Ludgerkerkje is een zo getrouw mogelijke reconstructie van de kapel, die in 801, door Ludger werd gesticht. Missionaris Ludger predikte in die periode het christendom in de Achterhoek. De oorspronkelijke kapel stond op de plek van de huidige grote kerk in het centrum van Zelhem. Deze werd gewijd aan Lambertus, vandaar de naam Lambertikerk. Het Ludgerkerkje is een archeologisch, historisch monument en vormt het hart van het Ludgercentrum. Het is een bijzondere plek voor bezinning en culturele beleving.

Het Ludgerkerje staat nu bij museum Smedekinck. De galerij toont foto's uit diverse jaren, waaronder de verhuizing naar museum Smedekinck in 2013.

ludgerkerkje_logo.jpg

Stichting Ludgerkerkje

De Stichting Ludgerkerkje Zelhem is opgericht in 2003 en streeft naar realisering van een zo getrouw mogelijke bouw van een kapel zoals in 801 door Ludger is gesticht. Het officiële ontstaan van Zelhem is met deze gebeurtenis verbonden.

Ter gelegenheid van het 1200 jarig bestaan van Zelhem in 2001 is door de Oudheidkundige Vereniging een tijdelijk Ludgerkerkje gebouwd naast de Lambertikerk. Dit idee vormde de inspiratie voor de Stichting Ludgerkerkje, die met de bouw van het Ludgerkerkje historisch en archeologisch een monument van bijzondere betekenis wil verwezenlijken. Het is de bedoeling kleinschalige culturele en religieuze activiteiten te ontplooien met het kerkje als centraal punt. Te denken valt aan een stiltecentrum voor bezinning en zingeving, voorts aan incidentele historische, archeologische, religieuze of culturele tentoonstellingen en andere activiteiten.

Het officiële gedocumenteerde ontstaan van Zelhem is met de oorkonde en dus met de stichting van het kerkje verbonden. Als woongebied bestond Zelhem al veel langer. Archeologische vondsten gaan terug tot 3000 jaar voor Christus. Het zogenaamde Ludgerkerkje is een zo getrouw mogelijke reconstructie van de kapel die op de plaats van de huidige Lambertikerk is gesticht. Hoe de kapel er heeft uitgezien in de tijd van Ludger, bijvoorbeeld opgetrokken in hout of steen, is een onderwerp van discussie onder archeologen en historici. De oorspronkelijke kapel die door Ludger is gesticht werd gewijd aan Lambertus, vandaar de naam Lambertikerk voor de grote kerk. De in 2001 nagebouwde kleine kapel uit 801 kreeg in de volksmond de naam Ludgerkerkje.

Bestuur Stichting Ludgerkerkje:

Voorzitter: Joh. de Boer
Secretaris: Marinus Masselink
Penningmeester: Henk Willemsen
Algemene bestuursleden: Adrienne Heere, Anneke Demmink, Henk Boenink

Historie Ludgerkerkje

In het kader van Zelhem 1200 is door de Oudheidkundige Vereniging bij de Lambertikerk een kerkje gebouwd, zoals dat rond 800 door missionaris Ludger gebouwd zou (kunnen) zijn. Tot oktober 2002 heeft dit kerkje bij de Lambertikerk gestaan. Al snel kwamen er plannen het kerkje te herbouwen, nl. eind 2002. Aanvankelijk was het plan het kerkje te herbouwen op een stukje grond bij Velswijkweg 2, maar daar bleken van gemeentewege bezwaren tegen te zijn. In goed overleg met de gemeente, met name met waarnemend burgemeester H. van der Wende, wordt in tweede instantie gekozen voor een plek achter de bibliotheek.

Op zaterdag 19 oktober 2013 is het Ludgerkerkje verhuisd naar Museum Smedekinck in Zelhem.

Naar bovenkant pagina Vergroot lettertype Verklein lettertype Originele tekstgrootteReset