Beleef de geschiedenis bij museum Smedekinck room Plan uw bezoek

Educatieprogramma 

Museum Smedekinck heeft een aantal mogelijkheden om scholen te ondersteunen bij hun lesprogramma zowel op school als in het museum.
Het kan gaan om ondersteuning bij een projectweek, een bezoek aan museum Smedekinck voor een les en soms ook een eenmalige les op school, waarbij in overleg met de school diverse onderwerpen aan de orde kunnen komen.

Bij bijna alle lessen uit het educatieaanbod wordt gewerkt in circuitvorm. Dit is mogelijk omdat de lessen bestaan uit verschillende onderdelen, waardoor de groepen van maximaal 6 kinderen tegelijk aan de slag kunnen. De groepen starten allemaal bij een verschillend onderdeel en volgen dan het programma in een vaste volgorde. Een les bestaat maximaal uit 5 onderdelen. Bij de oudere kinderen duurt een onderdeel c.q. ronde uit 20 minuten. Voor de jonge kinderen is dit 10 of 15 minuten.

Het is ook mogelijk om een les in circuitvorm in overleg samen te stellen b.v. aansluitend bij een project dat op school aan de orde is op een bepaald moment. Natuurlijk binnen de mogelijkheden die het museum qua collectie te bieden heeft.

Het merendeel van de onderdelen bestaat uit doe-opdrachten, zodat de kinderen actief bezig zijn  en vaak ook nog een resultaat van hun inspanning mee naar school/thuis kunnen nemen. Alleen maar een hele les luisteren is dus niet aan de orde.

In het seizoen 2019-2020 is het educatieaanbod vernieuwd en uitgebreid in samenwerking met Erfgoed Gelderland. Een vijftal lessen is nu dan ook ondergebracht op de website van ‘Reizen in de tijd’. Deze website is opgezet door Erfgoed Gelderland ten behoeve van, met name, het onderwijs. Bij deze lessen is op de website verdere informatie te vinden over het thema waaronder de les valt en tevens suggesties voor een voorbereidende les op school en een afsluitende les op school na het bezoek aan het museum.  Bij de lessen die dit betreft is dit duidelijk vermeld. 

Halverwege een les, meestal na 3 rondes, is er een korte pauze waarin de kinderen limonade krijgen en tegelijk een meegebracht broodje of fruit kunnen gebruiken. 

Aanbod museum van eenmalige lessen ter ondersteuning van het onderwijsprogramma

Naar bovenkant pagina Vergroot lettertype Verklein lettertype Originele tekstgrootteReset