Liudger door de tijd

Beleef de geschiedenis bij museum Smedekinck room Plan uw bezoek

Museum Smedekinck besteedt permanent aandacht aan de missionaris Ludger (Liudger, Ludgerus, geboren in 742, overleden in 809). Dit vanwege de bijzondere relatie van Ludger met Zelhem en Smedekinck (nu Museum Smedekinck) en omdat het Ludgerkerkje, een replica van het kerkje dat de missionaris rond 800 in Zelhem stichtte, ook al op het erf van het museum staat.

Maar wat houdt de relatie Zelhem-Ludger-Smedekinck eigenlijk precies in?

Zelhem en omgeving waren, vanwege het moerasijzererts dat er uit de bodem werd gehaald, vroeger een strategisch gebied met veel handel en bedrijvigheid. Zelhem was daarom interessant voor Ludger om er rond 800 een kapel te stichten. De missionaris bekeerde hier de eerste Zelhemmers tot het christendom. De relatie Zelhem-Ludger is dus duidelijk. 

Nadat hij rond 805 in Münster (dat toen nog anders heette) tot bisschop was gewijd, stichtte Ludger een aantal abdijen, o.a. in het Duitse Werden. In een oorkonde van rond die tijd uit deze abdij wordt de naam Salehem voor zover bekend voor het eerst genoemd. Het klooster in Werden bezat, ook in de Achterhoek, veel stukken land, al dan niet met boerderij. Deze had Ludger gekregen. In ruil daarvoor werd in het klooster regelmatig voor de gestorven eigenaren gebeden. In 1200 werden een aantal erven, waaronder het Zelhemse Smedekinck (nu Museum Smedekinck), verkocht. Gezien dit verhaal is ook een relatie Ludger-Smedekinck zeer waarschijnlijk.

De nieuwe permanente expositie “Liudger door de tijd” bestaat, naast de interactieve monitor, uit een informatiewand met daarin een replica van het reliekkistje en een vitrinekast met een aantal leuke voorwerpen.  

Burgemeester Besselink van gemeente Bronckhorst heeft de tentoonstelling officieel geopend op 21 juni 2023.

230621MuseumSmedekinck-openingLiudger-1.jpeg

230621MuseumSmedekinck-openingLiudger-2.jpeg

Het museum wil de Ludgercollectie/-expositie graag verder uitbreiden. Een speciaal, al bestaand kunstwerk staat op het wensenlijstje.

Naar bovenkant pagina Vergroot lettertype Verklein lettertype Originele tekstgrootteReset