Um Zellem nummer 18 - 2024

Beleef de geschiedenis bij museum Smedekinck room Plan uw bezoek

In mei 2024 is de achttiende uitgave verschenen van “Um Zellem”, het tijdschrift van Oudheidkundige Vereniging Salehem in samenwerking met museum Smedekinck in Zelhem. Bij leden van Salehem wordt het blad thuisbezorgd. Niet-leden kunnen Um Zellem voor 5 euro bestellen bij de Read Shop (0314-200203) en via www.salehem.nl.

UmZellem18.jpg

Um Zellem brengt lokale geschiedenis tot leven in de nieuwste editie en biedt weer een schat aan lokale geschiedenis.

Een centrale plaats is deze keer ingeruimd voor de oude kaart van de Halse Mark uit 1643, gemaakt door de bekende Arnhemse cartograaf en landmeter Nicolaes van Geelkercken. Aanleiding was ‘een dispuyt tussen gebruykers van ‘t Heeren Veen en die van Hal’. Om verdere problemen te voorkomen moesten de grenzen van de Halse mark nog eens precies worden vastgelegd. Geboren Hallenaar Dick de Planque is daartoe in de huid gekropen van het hulpje dat Van Geelkercken vergezelt op zijn route rond de mark. De historie wordt op die manier op een verrassende en levendige manier in beeld gebracht. Het artikel is verluchtigd met schilderijen van de hand van De Planque zelf. Bij het artikel is de originele kaart van Nicolaes van Geelkercken geplaatst, met de namen van de boerderijen en met een uitgebreide toelichting.

Verder een verhaal dat Job de Gelder heeft opgetekend uit de mond van Dine Wolsink-Wassink, waarin ze haar herinneringen deelt aan haar jeugd in de buurtschap Oosterwijk.

En dan, het zal u misschien verrassen, een artikel over de meikever. Het zal waarschijnlijk een schrale troost zijn, maar het blijkt dat de meikever al eeuwenlang een plaag vormen. Vooral de larven, beter bekend als engerlingen, zijn berucht vanwege de grote schade die ze aanrichten aan gazons, planten en bomen.

In de serie over oude ambachten deze keer aandacht voor het verdwenen vak van de melkrijder, ofwel de melkboer zoals hij toen werd genoemd. Bennie Schieven en Hans Teeuwsen komen aan het woord.

De rubriek Toen en nu in dit nummer gaat over de nieuwbouw die de laatste jaren is gereed gekomen in de Oranjewijk in Zelhem.

In de rubriek over vrijwilligers van museum Smedkinck wordt deze keer huismeester Jan te Mebel in het zonnetje gezet. Al bijna 20 jaar is hij regelaar en aanspreekpunt voor de vele andere vrijwilligers en de bezoekers.

Er staat ook een oproep in aan lezers om zich te melden als er in hun familie mensen naar elders zijn getrokken of geëmigreerd (voor 1940). Redactielid Jan Oonk is bezig met een artikel over emigratie en hij houdt zich aanbevolen voor informatie hierover (info(at)janoonk.nl).

UZ18-Kaart Halse Rug 1643.jpgDe Halse Mark in 1643, getekend door Nicolaes van Geelkercken, bron Gelders Archief, Arnhem.

Um Zellem is een historisch tijdschrift dat gewijd is aan het documenteren en delen van de rijke geschiedenis en culturele erfgoed van Zelhem en de omliggende regio. Met informatieve artikelen en boeiende verhalen biedt Um Zellem lezers de mogelijkheid om een diepgaand begrip te krijgen van het verleden van de gemeenschap en de mensen die het hebben gevormd.

Voor meer informatie over het tijdschrift en hoe u exemplaren kunt verkrijgen, kunt u contact opnemen met de redactie (redactie(at)umzellem.nl).

Um Zellem nr. 18 is verkrijgbaar bij de Read Shop in Zelhem en museum Smedekinck. Of bestel deze via de website van Oudheidkundige vereniging Salehem.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Oudheidkundige vereniging Salehem en museum Smedekinck en bekijk welke activiteiten er op stapel staan.

Naar bovenkant pagina Vergroot lettertype Verklein lettertype Originele tekstgrootteReset