Voor groep 7 (in het museum): Hoe komen we aan geschiedenis? Thema: mijn huis staat in

Beleef de geschiedenis bij museum Smedekinck room Plan uw bezoek

Voor groep 7 in het museum. Maximaal 30 leerlingen. Duur van de les is 2 uur en 10 minuten inclusief een pauze halverwege de les.

In deze les willen we de kinderen aan de hand van een aantal activiteiten en met name ook archeologische vondsten uit de omgeving van Zelhem die in het museum te zien zijn duidelijk maken hoe we aan geschiedenis komen. Aan bod komt ook het werk van de missionaris Ludger in deze omgeving en het Ludgerkerkje dat op het terrein van het museum staat. Doe-activiteiten zijn het restaureren van een bord, het maken van een kleipotje en hoe een zware last verplaatst werd in vroeger tijd. Het tijdvak prehistorie tot en met de middeleeuwen staat centraal in deze les.

De kinderen leren in deze les met name de betekenis van archeologie kennen om erachter te komen hoe de mensen in deze omgeving vroeger leefden.

Deze les is ontwikkeld samen met Erfgoed Gelderland in het kader van ‘Reizen in de tijd’. Voor verdere achtergrondinformatie met o.a. suggesties voor een voorafgaande les en afsluitende les op school zie de volgende link: https://www.reizenindetijd.nl/mijn-huis-staat-in/

 

Naar bovenkant pagina Vergroot lettertype Verklein lettertype Originele tekstgrootteReset