Geen dia's ingevoerd.

Voor groep 3 (in het museum) Samenwonen, thema: mijn familie.

Beleef de geschiedenis bij museum Smedekinck room Plan uw bezoek

Samenwonen thema: mijn familie

Voor groep 3. Maximaal 30 leerlingen. Duur van de les 90 of 120 minuten afhankelijk van de groepsgrootte inclusief een korte pauze.

Een les waarbij aan de hand van een stamboom het samenwonen aan de orde komt. Aan de orde komen de familiestamboom, slapen in bed en beddekast, knipmutsen, geurzakje maken van lavendel en tekenen op een lei met griffel of krijt.

De kinderen leren dat iedereen een eigen individuele geschiedenis heeft. Ook leren zij onderzoeken wat het betekent om onderdeel te zijn van een familie.

Deze les is ontwikkeld samen met Erfgoed Gelderland in het kader van ‘Reizen in de tijd’. Voor verdere achtergrondinformatie met o.a. suggesties voor een voorafgaande les en afsluitende les op school zie de volgende link: https://www.reizenindetijd.nl/mijn-familie/

Naar bovenkant pagina Vergroot lettertype Verklein lettertype Originele tekstgrootteReset